ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ                                                                                                        Πτυχιούχος, Τμήμα Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Γενικός Βαθμός Πτυχίου 8,11 Ειδικότητα Ποδόσφαιρου με βαθμό 10(δέκα) […]

Περισσότερα